Informatie-eisen

SEO-Sight - Wat-zijn-informatie-eisen

Written by Ryan

17/03/2020

Waar kan of moet informatie aan voldoen?

Informatie-eisen

Omdat we met SEO oftewel zoekmachineoptimalisatie te maken hebben met data en informatie is het goed om stil te staan waar deze aan kan en moet voldoen.

 

Met deze kennis kunnen we bepalen welke strategieën op de lange termijn vruchtbaar zijn en blijven.

SEO-Sight-Mensen-Grafiek-2

 

 

 

Wat wilt u weten?

Gegevens vs Informatie

 

Gegevens zijn een verzameling van feiten en symbolen die we overal tegenkomen. In de ICT wordt vaak ook gesproken over data. In organisaties treffen we bijvoorbeeld klantgegevens, financiële gegevens, bestelgegevens of zelfs meetwaarden die voortkomen uit uw productieproces.

 

Gegevens kunnen zowel gestructureerd als ongestructureerd zijn. Gestructureerde gegevens zijn gegevens die geordend, gerubriceerd en traceerbaar zijn opgeslagen in een database. Gegevens kunnen ook ongestructureerd zijn zoals data die we tegenkomen in documenten, bestanden, berichten, beeld of geluid.

 

Gegevens zijn geen informatie maar informatie kunnen wel gegevens zijn. Gegevens zijn niets meer dan dat. Gegevens. Het is ruwe data die ergens is vergaard. Het zijn feiten of symbolen.

 

Wanneer we data in een context plaatsen, er betekenis aan geven en de samenhang helder wordt dan wordt het informatie. De ontstane informatie kan op de juiste wijze geinterpreteerd en ingezet worden voor bijvoorbeeld het nemen van beslissingen.

Wat wilt u weten?

Informatie-eisen

 

Integriteit

Het belang van integriteit met betrekking tot informatie is dat het betrouwbaar is. Dat de informatie niet gemanipuleerd of onjuist is. Het wil nog wel eens voorkomen dat gegevens bewust bewerkt worden omdat het ons beter uitkomt. Hierdoor komt de integriteit en dus betrouwbaarheid van de gegevens in het geding waardoor we er vervolgens de verkeerde conclusies aan hangen.

 

Belangrijk om de integriteit van informatie te waarborgen is door deze en de onderliggende gegevens te kunnen vastleggen en weergeven zoals het werd geconstateerd.

 

Kwaliteit

Informatie heeft een bepaald kwaliteitsgehalte en dat wordt bepaald hoe goed de informatie aansluit op de behoeftes en eisen van de klant.

 

Hoogwaardige informatie is een afgeleide van een verzameling gegevens die een hoge mate van betrouwbaarheid hebben en representatief zijn voor de context van de gebruiker. De waarde van de informatie voor de gebruiker is dermate dat het van grote invloed is op de context en de beslissingen die hij of zij gaat nemen.

 

Een huizenkoper is gebaat bij kwalitatief hoogwaardige informatie over de toestand van het te kopen pand.

Inspectie pand

Kwantiteit

 

Kwantiteit heeft betrekking op de hoeveelheid informatie die er is over het onderwerp. Wanneer alle informatie beschikbaar is kunnen we betere beslissingen nemen. Het gaat er om dat alle informatie die er op dat moment beschikbaar is ook aanwezig is en wij daar toegang tot hebben. 

 

Hoeveel is voldoende? Dat is een lastige vraag want teveel informatie is ook niet goed. Dat kan leiden tot information overload en ook dat niet alle informatie relevant is.

 

Er zal een afweging gemaakt moeten worden wat “genoeg” is.

 

Een beurshandelaar heeft toegang tot een grote bron aan financiële gegevens. Echter, als hij of zij alleen handelt in Nederlandse opties dan is een deel van de beschikbare informatie meer dan voldoende.

 

Tijdigheid

 

Informatie kent ook een tijdfactor die bepaalt of informatie tijdig is. Het gaat er om dat de informatie op het juiste moment aan iemand gepresenteerd wordt wanneer daar om gevraagd wordt.

 

Op tijd je informatie aanleveren of geleverd krijgen kan vervelende situaties voorkomen. Wat te denken van op tijd uw btw of belastingaangifte doen? Of als u een belangrijke presentatie moet geven en u heeft specifieke kengetallen nodig die uw collega moet doorgeven.

 

Man horloge

Volledig

Volledigheid van informatie is dat alle noodzakelijke informatie aanwezig is. Dat er niet, bewust, informatie wordt weggelaten die relevant is voor de context. Er ontbreekt geen informatie, het is compleet.

 

Een dokter heeft graag een volledig beeld van iemands gesteldheid als een patient bij hem of haar komt met gezondheidsklachten. Zodat er een goede diagnose mogelijk is en bepaald kan worden wat de beste vervolgstappen zijn.

 

 

Actueel (up-to-date)

Afhankelijk van de context is actualiteit van informatie van belang. Actualiteit gaat over iets wat recents is of “op dit moment.” Zolang het gaande is. Het is informatie dat op het moment beschikbaar komt en nog overeenstemt met de werkelijkheid.

 

Een beurshandelaar moet actuele informatie hebben over koersen om zo te bepalen of er gekocht of verkocht dient te worden. Het niet hebben van actuele informatie die ook tijdig aangeleverd wordt kan van grote invloed zijn op diens portefeuille.

 

Laptop Koersen

Controleerbaar

 

Informatie wordt gevormd door onderliggende gegevens en om te bepalen of informatie betrouwbaar is dient het controleerbaar te zijn. 

 

Dat houdt in dat gegevens volgens een bepaalde procedure worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan dat gegevens ruw worden opgeslagen zonder enige nabewerkingen. Zodat derden in staat zijn om tot dezelfde informatie c.q. conclusies te komen wanneer ze op dezelfde manier gegevens zouden vergaren en daar analyses op uitvoeren. 

 

Vooral in de wetenschap waarin testen worden uitgevoerd is dit van essentieel belang. Zodat testen die zijn uitgevoerd door derden gecontroleerd kunnen worden. 

 

 

Lab Tablet

 

Gedetailleerdheid

 

Elke situatie vraagt om een andere mate van gedetailleerdheid aan informatie. Hoe gedetailleerd informatie moet zijn is daarom essentieel om dat vooraf in kaart te hebben.

 

Afwezigheid van details kan ertoe leiden dat informatie minder relevant wordt. Teveel details zorgen ervoor dat belangrijkere zaken over het hoofd worden gezien.

 

 

Een directeur manager zal een andere mate van gedetailleerheid aan informatie willen hebben over de dagelijkse operatie dan de manager die verantwoordelijk is voor de productie.

 

 

Overzichtelijk

 

Informatie dient overzichtelijk gepresenteerd te worden zodat deze behapbaar te consumeren is. Er dient in acht genomen te worden hoeveel informatie werkelijk noodzakelijk is om geïnformeerd te zijn en juiste beslissingen te kunnen nemen.

 

Wanneer er teveel informatie wordt geboden dan lopen we tegen een “information overload” aan oftewel een overbelasting van informatie. Dat kan resulteren dat we de noodzakelijke informatie niet meer tot ons kunnen nemen. 

 

Vandaar dat bij het presenteren van informatie nagedacht moet worden in welke vorm dat kan en welke het krachtigst is. Zo kan een afbeelding meer zeggen dan 1000 woorden. Veelal worden grafieken en diagrammen gebruikt om op die manier visueel data weer te geven.

 

Het zorgt ervoor dat men snel begrijpt waar de informatie over gaat en tot eigen conclusies te komen.

 

 

Bril op boeken

 

Helderheid

Informatie met een hoge mate aan helderheid is begrijpelijk, duidelijk en krachtig. Het zegt waar het op staat. Het is informatie die makkelijk te bevatten is. U weet wat u er aan heeft.

 

Mensen die wollig taalgebruik hanteren of om het onderwerp heen praten boeten in helderheid. Ze zeggen niet direct waar het op staat. Dit maakt dat achteraf gezien er meer twijfel en onduidelijkheid is over wat is gecommuniceerd.

 

 

Relevantie

 

Een eis die misschien wel het meest belangrijkst is aan informatie is de relevantie ervan met betrekking tot de context. Informatie is relevant wanneer het belangrijk is voor het onderwerp waar het over gaat. Het is essentieel en betekenisvol voor de situatie. 

 

Verschillende situaties vragen ook om andere informatie die op dat moment relevant en van belang zijn.

 

Binnen de online marketing kennen we de customer journey wat het pad beschrijft die een klant bewandelt. Zo is de eerste fase die van de oriëntatie. De klant gaat op onderzoek uit op zoek naar informatie die hem of haar kan helpen beter de huidige situatie in te schatten. De informatie die nu relevant is is anders dan de aanschaf fase waarbij de klant wilt weten wat bijvoorbeeld de leveringsvoorwaarden zijn van het gekozen product of dienst.

 

 

 

 

Wat nu

Samen verder?

 

  • Bent u op zoek naar een betrouwbare online marketing partner?
  • Wilt u echt stappen gaan maken in het succes van uw bedrijf?
  • Ziet u kansen in de markt en wilt u die ten volle benutten?
  • Wilt u als ondernemer uw tijd nuttig besteden graag samen werken met professionals?

SEO Sight helpt u graag bij het behalen van uw bedrijfsdoelen. Zodat u ontspannen en met vertrouwen uw bedrijf de toekomst inleidt.

SEO-Sight-Lamp

Laten wij van start gaan

Stuur een bericht

Waar kunnen wij u mee helpen?

+31 621812541

Oude Fabriekstraat 7, 3813 NR Amersfoort

Neem contact 

SEO Sight Online Marketing Bureau

Oude Fabriekstraat 7

3812 NR  Amersfoort

Mobiel: 06-21812541

Email:

 

Wat ook interessant is…

Core Web Vitals 2021 Update

Core Web Vitals 2021 Update

Core Web Vitals 2021 Update Het is alweer een tijdje geleden dat ik een blogpost had geschreven over Core Web Vitals...

0 reacties