10 redenen waarom startende bedrijven falen

10 redenen waarom startende bedrijven falen

Written by Ryan

26/05/2020

10 redenen waarom startende bedrijven falen

 

In het werk wat wij doen komen wij veel ondernemers tegen. Wij werken voornamelijk in de B2B sector waarbij wij andere bedrijven helpen resultaat te behalen met hun online marketing.

 

In de trajecten die wij doen gaan wij uitvoerig in op wie onze klant is, wat zij doen, wat zij te bieden hebben, in welke markt zij zich bevinden en de waardepropositie naar hun klanten toe. Voor een lange periode gaan wij een samenwerking met ze aan zodat wij hun kunnen helpen om hun bedrijfsdoelstellingen te behalen. Door deze intensieve samenwerking maken wij naast de successen ook de problemen mee die we in deze reis tegenkomen.

 

Uit de reis die we maken en de gesprekken die wij voeren zien wij daardoor wat sommige ondernemers goed doen en wat beter kan. Gekoppeld met onze eigen interesse in werkende business modellen, funnels en business process design maakt dat wij geïnteresseerd zijn in wat werkt en wat beter kan.

 

10 redenen waarom startende bedrijven falen_SEO Sight

Introductie

 

Eigen ondernemer zijn. Het idee klinkt aantrekkelijk want wie wil nou niet tijd overhouden voor leuke dingen en veel geld verdienen. Je ziet ze in dure auto’s rijden en de mooiste kleding dragen. Zelf je eigen werktijden kunnen bepalen waardoor je veel rust en vrijheid kunt creëren. Je hebt er eigenlijk wel oor naar en hoe langer je erover nadenkt des te aantrekkelijker het idee wordt. Dit realiseren als werknemer gaat je niet zo snel lukken.

Hoe wordt je nu ondernemer? Dat is eigenlijk heel simpel. Je schrijft je bij de Kamer van Koophandel (KvK) in en vraagt een BTW-nummer aan. Je bent nu officieel “ondernemer.”

 

Dan begint het! Maar wat nu?

Je gaat een ondernemingsplan maken want je kreeg dat als tip mee van een goede vriend of vriendin. Daarnaast ga je flink wat netwerkborrels af omdat je gehoord hebt dat dat belangrijk is. Met goede moed begin je met je eigen bedrijf en de energie spat er  van af . Maar na verloop van tijd loopt het toch niet helemaal zoals je dat wilt. Sterker nog, het gaat juist de andere kant op. Namelijk, het tegenovergestelde van wat je had gedacht!

Helaas komt de realiteit niet altijd overeen met de dromen die wij hebben. Net zo min dat ze overeenkomen met de succesverhalen die je hoort van andere ondernemers. De realiteit is dat niet alle ondernemingen succesvol zullen zijn.

 

Waar loopt het mis?

Hoe komt dat en wat kan men eraan doen? Deze blog post benoemt “10 redenen waarom startende bedrijven falen.” Waarom mislukken startende bedrijven? Welke reden of redenen liggen hier ten grondslag?

 

Dat je faalt met je onderneming is iets waar je liever niet aan denkt wanneer je net met je eigen onderneming begint. Daarom is het goed om te kijken waarom andere ondernemingen hebben gefaald en wat je daar zelf van kunt leren. Wil je dat je bedrijf een hogere kans van slagen heeft voorkom dan deze 10 veelvoorkomende redenen.

 

De cijfers

De KvK publiceert elk jaar wat de bedrijvendynamiek is per segment. Dat is een verslag waarin staat hoeveel bedrijven er zijn bijgekomen, hoeveel er zijn gestopt en je dus kan berekenen hoeveel er uiteindelijk nog bestaan. De KvK meldt dat over het jaar 2019 ongeveer 230 duizend bedrijven zijn gestart waarvan er 130 duizend zijn gestopt. Dat op een totaal aan 1.9 miljoen bedrijven, onderverdeeld in zzp’ers, parttime zzp’er, MKB, grootbedrijf en overigen.

 

Kamer van Koophandel Logo

 

Het merendeel van alle bedrijven zijn zzp’ers (meer dan 1 miljoen). Op de tweede plek staat het Mkb met 440 duizend en als derde de parttime zzp’ers met 280 duizend. Er zijn dus jaarlijks veel bedrijven die starten maar velen die hun bedrijfsactiviteit beëindigen.

 

Een veel voorkomend bericht in de media is het faillissement.  In 2019 waren dat er maar 3 duizend en ten opzichte van 2018 was dat maar 1%. Ongeveer 4% zal om andere redenen stoppen met zijn of haar onderneming.

 

Laten we nu gaan kijken wat de “10 redenen waarom startende bedrijven falen” zijn.

1. Starten om de verkeerde redenen

 

Waarom ben je met je onderneming begonnen?

Was het de wens om:

  • Veel geld te verdienen?
  • Meer tijd overhouden om leukere dingen te doen.
  • Meer tijd overhouden voor het gezin?
  • Je werkelijke passie zakelijk beoefenen?
  • Misschien werd je wel gedwongen om deze keuze te maken? 

Navraag onder startende ondernemers laat zien dat velen geen goed beeld hebben van wat het is om ondernemer te zijn.

 

Man Bord Aantekeningen

 

Velen komen naderhand erachter dat bij het starten van ondernemingen veel zaken bij komt kijken en veel geregeld moet worden. Daar gaat zoveel tijd inzitten dat ze minder tot geen tijd overhouden om dat te doen wat ze werkelijk wilden.

 

Eèn of twee banen?

Als ondernemer heb je in feite een tweede baan op je genomen. Namelijk, dat je als ondernemer aan je bedrijf moet bouwen. Toen je voor een baas werkte hoefde je alleen maar te doen waar je voor aangenomen was. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor het hele bedrijf en zul je moeten denken aan nieuwe taken als marketing, verkoop, administratie, klantenservice. Dan hebben we het nog niet eens gehad over dat wat je werkelijk wilde doen. Namelijk het vakinhoudelijke waar jij meer van wilde gaan doen.

 

 

SEO-Sight-Puzzel_Mensen

 

 

Ondernemers die succesvol zijn merken niet altijd dat ze minder hard werken.  Want in een onderneming is er altijd wel wat te doen. Denk aan nieuwe plannen maken, het beter in kaart brengen van wat de verschillende bedrijfsonderdelen doen of het optimaliseren ervan zodat alles nog beter gaat lopen.

Je kunt dus aan je bedrijf of in je bedrijf werken. Tussen deze twee ligt een groot verschil.

 

Goede redenen om mee te beginnen

Wat zijn goede redenen om met je bedrijf te starten? Welke redenen zorgen ervoor dat je het lang volhoudt zodat je uiteindelijk een succesvol bedrijf zult hebben?

Je hebt passie en liefde voor wat je wilt doen en je gelooft daar sterk in. Je hebt kennis van zaken en je hebt van tevoren onderzoek gedaan dat er voor jouw product en/of dienst een markt is. Dit vooronderzoek hoeft niet heel gedegen te zijn maar dient wel informatie op te leveren waaruit blijkt dat er behoefte is aan jouw dienstverlening.

 

Man Berg

 

  

Daarnaast ben je vastberaden, heb je geduld en een positieve instelling om er een succes van te maken. Je hebt een lange adem, zowel mentaal als financieel. Zodat je onderneming een tijdje kan voortbestaan zonder enige bron van inkomsten. 

 

Fout of feedback?

In het voeren van je eigen bedrijf zul je naast successen ook mislukkingen tegenkomen. In plaats van bij de pakken neer te zitten beschouw je het als een geleerde les. Fouten bestaan niet, alleen feedback. Zie “mislukkingen” daarom ook als ervaringen waardoor je beter en wijzer wordt zodat je het de volgende keer anders zal doen en dan wel slaagt. Studies van succesvolle ondernemers laten zien dat ze hun onderneming steeds beter hebben kunnen maken door voort te bouwen op mislukkingen. Ze gebruiken deze situaties als een leerproces.

2. Gebrek aan leiderschap

 

Het starten van een onderneming betekent dat je voortdurend beslissingen moet nemen over wat je met je bedrijf wilt en waar je naar toe gaat. Dat vraagt om leiderschapsvaardigheden. Wanneer je je op de achtergrond houdt en geen keuzes durft te maken dan heeft dat impact op de sturing van het bedrijf.

 

Neem de leiding wanneer dat nodig is

Zeker wanneer je groter wordt en mensen gaat aannemen zal je ze vaak moeten aansturen. Ervoor zorgen dat wat zij doen in het belang is van het bedrijf en jullie allemaal dezelfde richting uitgaan. Er zullen situaties ontstaan op het werk die vragen om creatieve en/of intelligente oplossingen. Jij zult als leider die beslissingen moeten nemen. Soms botst dat met interne belangen, maar als leider zal je oog moeten blijven houden voor de missie van het bedrijf.

 

Leiderschap SEO Sight

 

Blijf toegankelijk

 

Daarin zal je eerlijk en integer moeten zijn naar diegenen met wie je samenwerkt. Zodat de bedrijfscultuur gewaarborgd blijft en de sfeer goed blijft. Als leider kan het soms eenzaam zijn. Dan is het goed dat je een sterke mate van onafhankelijkheid hebt. Dat je je niet zo makkelijk van de kaart laat brengen. Echter, het moet niet aanvoelen alsof je vanuit een ivoren toren regeert. Mensen waarderen een prettige en fijne werksfeer en willen gerespecteerd worden. Als leider zal je moeten leren of bedreven zijn in de omgang met verschillende soorten individuen met hun eigen persoonlijkheden.

3. Er is geen markt of de markt is te klein

 

Als er geen markt is voor jouw idee, of als de markt plotseling verandert ten gevolge van economische veranderingen, natuurrampen of een pandemie dan is je idee gedoemd om te mislukken.

 

Het bestaansrecht van bedrijven is dat zij kunnen voortbestaan doordat zij waarde levert aan haar klanten in de vorm van producten en diensten en dat ze daarvoor in ruil waarde terugkrijgt. Dat kan tijd, geld of iets anders zijn.

 

Wees proactief

Het is onmogelijk om rampen te voorspellen maar het is wel mogelijk om van te voren te bepalen of er vraag is naar jouw producten en diensten. Je zult moeten bepalen of er een markt is voor wat je van plan bent te gaan verkopen en of die markt groot genoeg is om winstgevend te zijn. Je zult een doelgroep moeten vaststellen die je kunt bereiken door middel van marketing en middelen die je tot je beschikking hebt.

 

 

Doelgroep

 

 

Definieer je markt

Een veelgemaakte fout is door te denken dat “iedereen” een potentiele klant is. Dat iedereen baat heeft bij jouw idee. Hoewel dat in eerste instantie zo lijkt is dat in de praktijk maar marginaal. Er is altijd maar een kleine groep mensen die de waarde van jouw idee inzien en daar ook geld voor over hebben.  

Eenmaal gestart met je bedrijf is het raadzaam om de markt waarop je opereert voortdurend in de gaten te houden en de behoeften van klanten continue te monitoren. Je bent dan in staat om adequaat in te spelen op veranderingen die er plaatsvinden.

 

4. Slecht management

 

Menig rapport over zakelijke mislukkingen noemt slecht management als de belangrijkste reden van mislukking. Eigenaren van nieuwe ondernemingen missen vaak relevante bedrijfs- en managementexpertise op gebieden zoals financiën, inkoop, verkoop, productie. Daarnaast zijn er ook vaardigheden nodig zoals het aannemen van en leidinggeven aan werknemers als de onderneming groeit.

 

Durf te kijken naar jezelf

Als een bedrijfseigenaar zelf niet in de gaten heeft wat zij of hij niet goed doet en daarbij geen hulp zoekt, kan het bedrijf verlies leiden en zelfs failliet gaan. Om dit probleem voor te zijn, kunnen eigenaren van kleine bedrijven de ontbrekende vaardigheden aanleren, geschoold personeel inhuren of werk uitbesteden aan bekwame professionals.

Zelfkennis hebben is belangrijk om van te voren te weten waar je zelf sterk en minder sterk in bent. Je kunt bijvoorbeeld een self-assessment doen bij een business coach.

 

 

Slecht Management

 

 

Check regelmatig

Je bedrijf verwaarlozen is een andere reden waarom dit het succes van je bedrijf zal ondermijnen. Het is belangrijk om regelmatig alle activiteiten van je bedrijfsvoering onder de loep te houden, de planning en organisatie ervan te verbeteren, en uiteindelijk controle-mechanismen door te voeren. Vaak staan we hier niet bij stil omdat het veel tijd en inspanning vergt.

5. Onvoldoende kapitaal

 

Een veelgemaakte fout die bedrijven maken is het hebben van onvoldoende liquide middelen. Eigenaren van nieuwe bedrijven begrijpen vaak de cashflow niet. Of ze onderschatten hoeveel geld ze nodig hebben om het bedrijf te starten en draaiende te houden. Als gevolg hiervan worden ze gedwongen hun bedrijf vroegtijdig te beëindigen. Vaak heeft men een onrealistische verwachtingen over inkomsten uit verkopen. Hierdoor bestaat het risico dat men verkeerde uitgaves doet en meer besteedt dan wat mogelijk is.

 

Geen Geld

 

Houdt rekening met aanlooptijd

Het is daarom noodzakelijk om vast te stellen hoeveel geld jouw bedrijf nodig heeft. Je moet niet alleen de kosten van het starten van je bedrijf kennen, maar ook de kosten van het zakendoen. Het is belangrijk om te beseffen dat veel bedrijven een tot twee jaar nodig hebben om op gang te komen. Sommigen hebben zelfs een nog langere aanlooptijd nodig voordat ze winstgevend zijn. Dit betekent dat je toegang moet hebben tot voldoende liquide middelen om alle kosten te kunnen dekken totdat de verkoop van je producten en diensten je in staat stellen deze kosten te betalen. Een berekening voor het opstarten van jouw onderneming leert je hoeveel geld er nodig is om jouw bedrijf te starten.

6. De verkeerde lokatie

 

Als je je verdiept in marketing kom je ongetwijfeld de 5 p’s tegen. Dit zijn elementen van een raamwerk die van belang zijn voor de positionering en aanbod van jouw bedrijf . Een van de P’s staat voor plaats oftewel lokatie. De lokatie is cruciaal voor het succes van de meeste lokale bedrijven. Als je een fysieke winkel hebt is inloopverkeer erg belangrijk. Het hebben van een goede lokatie die makkelijk te bereiken is, is ontzettend belangrijk. Zo ook voor bedrijven is de juiste lokatie van belang om klanten te ontmoeten. Het geeft een betrouwbare en professionele indruk wanneer je klanten op een goede manier kunt ontvangen.

 

 

Welke lokatie

 

Denk praktisch

Waar je je gaat vestigen heeft veelal te maken met het soort bedrijf dat je hebt. Als je een constructiebedrijf hebt met groot materiaal, is het niet zinvol en erg kostbaar om jouw pand te vestigen in een drukke woonwijk. Een tandartspraktijk kan zich zowel in een industrieterrein als in een woonwijk vestigen. Je vestigen in een woonwijk is voor kleinschalige praktijken geschikt omdat je zo dichterbij je klanten zit. Een praktijk in een industrieel gebied biedt meer ruimte als je meerdere disciplines wilt huisvesten. De toekomstplannen die je hebt bepaalt grotendeels wat een slimme keuze is.

 

Kies het juiste online platform

Op het Internet hebben we qua lokatie te maken met diverse online platformen. Zo is er bijvoorbeeld Google search, Facebook, Instagram, Youtube en talloze andere websites. Het is verstandig om van tevoren te onderzoeken op welke platformen je doelgroep zich bevindt of vaak worden geraadpleegd. Je kunt de mogelijkheden van dat platform onderzoeken en bepalen welke nuttig zijn voor de marketing van jouw producten en diensten. Op een platform zitten waar zich geen potentiële klanten bevinden is niet handig om daar je marketingbudget mee te verspillen.  Vooronderzoek doen is dus raadzaam. Een slechte lokatie kan zelfs voor de best geleide onderneming rampzalig zijn.

 

 Dit was punt 6 alweer van de 10 redenen waarom startende bedrijven falen.

7. Gebrek aan planning

 

Het opzetten van je bedrijf en het tot een succes maken gebeurt niet van de ene op de andere dag. Er komt veel bij kijken en er zullen veel activiteiten en werkzaamheden in de aanloopfase uitgevoerd moeten worden. Zeker wanneer er meerdere mensen bij betrokken zijn is het uitermate belangrijk dat eenieder weet wat hij of zij moet doen en wanneer dat gerealiseerd is.

 

 Definieer targets

Je kunt een onderneming vergelijken met het organiseren van een event. Waarbij je te maken hebt een aanloopperiode tot het uiteindelijke moment dat het gaat plaatsvinden. Zo kun je voor jouw eigen onderneming targets bepalen zoals je merk vaststellen, producten en diensten gereed hebben, bedrijfsprocessen in kaart brengen, starten van marketing-campagnes tot aan de daadwerkelijke opening van jouw bedrijf.

 

 

Planning team

 

Om ervoor te zorgen dat dit soepel verloopt is een strategisch plan met daarin de noodzakelijke mijlpalen essentieel. Het zorgt ervoor dat je hoofd- en bijzaken van elkaar kunt scheiden en je kunt bijhouden wat de stand van zaken is. Een ondernemingsplan dat goed wordt bijgehouden kan daarbij fungeren als strategisch plan. Het vormt een centraal document waarnaar gerefereerd kan worden en maakt het voor alle betrokkenen eenvoudig om de actuele stand van zaken te volgen.

 

Check je aannames

Veel kleine bedrijven mislukken vanwege fundamentele tekortkomingen in hun ondernemingsplan of bedrijfsplanning. De toekomstige verwachtingen genoemd in de plannen zijn onrealistisch of bevatten onnauwkeurige en onjuiste informatie. Uit verschillende informatiebronnen zoals de Kvk, het CBS en brancheverenigingen kan nauwkeurige, actuele informatie opgevraagd worden die bijdraagt aan goed onderbouwde prognoses voor de toekomst.

8. Geen online aanwezigheid

 

Veel startende bedrijven zullen beginnen vanaf nul waarbij ze nog geen netwerk hebben opgebouwd. Sommigen hebben vanuit het verleden reeds een eigen netwerk hebben opgebouwd en kunnen meteen van hieruit opdrachten binnenhalen. In beide gevallen zul je kenbaar moeten maken dat je bedrijf bestaat en dat je geopend bent. Je moet beginnen met het opbouwen van of het verder vergroten van je naamsbekendheid en je netwerk. Zodat mogelijke klanten jou leren kennen.

 

Wees online bereikbaar

Vandaag de dag zijn er nog steeds bedrijven die vanaf het begin niet goed inzetten op hun online aanwezigheid op het Internet. Ze vinden dat een website nog niet nodig is of deze is nog niet helemaal af terwijl de openingsdatum van het bedrijf allang achter hun ligt. Een must voor elk bedrijf is een goede bedrijfswebsite om zo online aanwezig te zijn.

 

 

Website niet gevonden

 

 

Als je een bedrijf hebt of wilt starten dan heb je een website nodig en bedrijfsprofielen op social media platformen die voor jou relevant zijn.

 

Het Internet is wereldwijd

Vandaag de dag zijn er wereldwijd miljoenen zo niet miljarden bedrijven online die zich via het Internet profileren. De concurrentie is niet meer lokaal maar kan een bedrijf zijn dat zich fysiek aan de andere kant van de wereld bevindt. Daarnaast is elk bedrijf wel op de een of andere manier bezig om klanten te vinden voor hun producten en diensten. Consumenten worden daardoor gebombardeerd met allerlei aanbiedingen en het is aan jou om daartussen te komen.

 

 

SEO Sight - Lijst Vergrootglas

 

Grijp de aandacht

Hoe krijg je aandacht van nieuwe klanten? Dat is een van de belangrijkste vragen die marketeers hebben.

Om als bedrijf professioneel en betrouwbaar over te komen heb je op zijn minst een professioneel ogend en goed ontworpen website nodig. Een website waarmee je laat zien dat je als bedrijf investeert in je merk en uitstraling. Een website is de manier om jouw toekomstige klanten op een gemakkelijke manier kennis laat maken met je producten en diensten. Zij kunnen onafhankelijk van tijd en plaats je website bezoeken en de informatie daarop raadplegen. 

  

Gebruikersvriendelijkheid is belangrijk 

Daarbij speelt User Experience (UX) een steeds belangrijkere rol. Welke ervaring hebben bezoekers bij jouw website? Vinden ze de informatie waar ze naar op zoek zijn? Ervaren ze je website als betrouwbaar en laten ze makkelijk hun gegevens achter voor bijvoorbeeld het inschrijven voor een nieuwsbrief of tot het doen van een aanschaf? Frictie wordt daarbij aangehaald als factor om te bepalen hoe het gebruiksgemak is van de website.

 

Begin vroeg met SEO

Een goede manier om aan de online aanwezigheid van je website te werken is door, in een vroeg stadium, al te denken aan een gedegen online marketing traject. Waarbij onder andere een SEO traject wordt ingezet. Onderdeel van een SEO traject is het maken van een zoekwoordenanalyse wat een goed beeld schetst hoe klanten op zoek zijn naar informatie. Welke zinnen en woorden ze gebruiken dat te maken heeft met de diensten en producten die jij aanbiedt. Een dergelijke analyse kan dan als basis gebruikt worden voor andere het maken van content en de website zelf.

SEO-Sight-Mensen-Grafiek

 

  

Weet waar men naar zoekt

Naar welke informatie zijn je bezoekers op zoek? Informatie over jouw producten en diensten? Vermeldt je op je website je adres, telefoonnummer en je openingstijden? Heb je een koppeling met Google Maps en Google Mijn bedrijf zodat deze wordt weergegeven wanneer kopers zoeken naar wat u op locatie verkoopt? Een website is een toegankelijke manier om vertrouwen bij jouw bezoekers en potentiele klanten op te wekken. Zodat ze je bedrijf kunnen onderzoeken voordat ze daadwerkelijk contact met je gaan opnemen of langskomen voor een bezoek.

 

Benut social media

Om dezelfde reden is het aan te raden om social media profielen te hebben voor je bedrijf waarbij je alle essentiële informatie benoemt zoals producten en diensten die je aanbiedt en hoe ze in contact met je kunnen komen. Daarnaast is het goed om al wat informatie erop te hebben in de vorm van posts zodat ze meer achtergrondinformatie kunnen krijgen over wat je doet. Het is niet zo dat op elk social media platform je potentiele klanten zich bevinden. Sterker nog, sommige klanten bevinden zich alleen maar op zeer specifieke platformen. Echter, voor de betrouwbaarheid en uitstraling is het aan te raden om op alle bekende social media platformen een profiel te hebben.

 

SEO Sight Mensen vergaderen

Het geheim van succes

Als het gaat om het succes van een nieuw bedrijf, bent u – de bedrijfseigenaar – uiteindelijk het ‘geheim’ van uw succes. Voor veel succesvolle ondernemers was mislukken nooit een optie. Gewapend met gedrevenheid, vastberadenheid en een positieve instelling, beschouwen deze individuen elke tegenslag als een kans om te leren en te groeien. De meeste self-made miljonairs beschikken over een gemiddelde intelligentie. Wat hen onderscheidt, is hun openheid voor nieuwe kennis en hun bereidheid om te leren wat nodig is om te slagen.

9. Te weinig marketing

 

Zoals in punt 8 werd benoemd zijn er miljoenen zo niet miljarden bedrijven die zich via het Internet online profileren. Het is daarom als bedrijf lastig om de aandacht van je huidige en je toekomstige klanten te grijpen en vast te houden. Consumenten worden dagelijks meerdere malen gebombardeerd met reclames waardoor het lastig is om er met je bedrijf tussen uit te springen.

 

 

Promoot je bedrijf 

Het staat vast dat je als bedrijf aan marketing moet doen. Klanten komen nou eenmaal niet vanzelf tenzij je van tevoren al een ijzersterke naam en historie van diensten hebt opgebouwd. Grote namen zoals Coca Cola, Nike, Sony of nationaal zoals Albert Heijn en KLM spenderen jaarlijks miljoenen dollars en euro’s om de aandacht te blijven prikkelen. Daarnaast zal je als bedrijf moeten opvallen tussen al die anderen die net als jij hetzelfde doen of leveren.

 

 

Team Marketing

 

 

Doordat je nu zowel offline als online op zoveel plekken kunt marketen en het budget hiervoor niet oneindig is, is het belangrijk om op zoek te gaan naar marketingactiviteiten die resultaat opleveren. Het opbouwen van je bedrijf neemt enige tijd in beslag en datzelfde geldt ook voor het opbouwen van je naamsbekendheid.

 

Benut online marketingtechnologie 

Voor veel bedrijven geldt dat als ze weinig tot geen geld spenderen aan marketing het lastig zal zijn om aan klanten te komen. Gelukkig is het wel zo dat het Internet ervoor heeft gezorgd dat marketingbudgetten efficiënter gespendeerd kunnen worden. Was het vroeger maar afvragen wat een advertentie in de krant aan klanten oplevert. Met bijvoorbeeld Google Ads krijg je dagelijks te zien wat het bereik van je advertenties zijn en hoeveel website bezoekers dat heeft opgeleverd. Je kunt hierdoor sneller inspelen en veranderingen doorvoeren om zo campagnes beter te maken.

 

 

SEO Sight Hero Business mensen

 

Vraag om second opinion 

Neem contact met een online marketing-bureau en bespreek jouw business plan. Door online marketing vroegtijdig te betrekken in je plannen kan er rekening gehouden worden met de impact van het Internet op de producten en diensten die je gaat aanbieden of zelfs de vorming van je bedrijf. Voor veel bedrijven is het Internet onlosmakelijk onderdeel van hun bedrijfsvoering geworden. Een goed voorbeeld daarvan is Picnic dat zich positioneert als een supermarkt waar jij online je boodschappen doet. Ging je vroeger nog naar een reisbureau om je reis te boeken? Tegenwoordig zijn er platformen waarbij je dit helemaal zelf kunt doen.

 

Voor andere bedrijven is informatievoorziening naar hun klanten toe erg belangrijk. Marketing en communicatie (Marcom) kan daarin een centrale rol spelen zodat je je bedrijfsprocessen daarop inricht.

 

 

Weet wat je klanten willen 

Marketing kan daarnaast op een andere manier een belangrijke rol spelen voor je bedrijf. Zo kan marketing-onderzoek doen en de behoeften van je klanten analyseren. Met deze input kun je vervolgens je bedrijf, producten en diensten daarop laten aansluiten. Zodat je uiteindelijk precies dat levert waar vraag naar is.

 

 

Mensen aan tafel

 

 

Door marketing als proces te zien kan het je tevens blijvend voorzien van marktinformatie. Veel bedrijven zetten pas marketing in wanneer zij weer behoefte hebben aan nieuwe klanten. Hoe zou het zijn als marketing al voorzag dat klanten neigen naar andere oplossingen en je daar als bedrijf op anticipeert en veranderingen doorvoert. In plaats van dat je achter klanten aangaat komen ze naar jou toe.

10. Gebrek aan verkoop

 

Wil je als onderneming voortbestaan dan zul je genoeg moeten verkopen om in ieder geval break-even te draaien. Als ondernemer wil je uiteindelijk ook een goede boterham aan verdienen dus je doelstelling is om elk jaar mooie winsten te kunnen boeken.

 

 

Ga voor actie in plaats van perfectie 

Ondernemingen falen omdat er te weinig verkocht wordt. Dit kan te maken hebben dat men te druk is met allerlei activiteiten wat niet leidt tot het verkopen van producten en diensten. Bijvoorbeeld dat men zo lang bezig is met het verbeteren van …vul zelf maar in… totdat ze vinden dat het eindelijk af is en klaar voor de verkoop. 

 

 

Fouten Maken

 

 

Een ander veelvoorkomend probleem dat training-bureau’s gericht op verkoop signaleren is timing. Men gaat te snel naar het sluiten van de deal of men doet geen follow up waardoor de deal is vergeven.

 

Stroomlijn je bedrijf

Marketing en verkoop gaan met elkaar samen. Je kunt wel de beste marketingcampagnes bedenken en leads mee genereren. Maar als de opvolging door de verkoop-afdeling niet goed wordt opgepakt en uitgevoerd, kun je hiermee business kwijtraken. Zij zou op basis van de informatie die marketing aanlevert zoals marktinformatie, doelgroep-analyses en klantgegevens potentiële klanten moeten benaderen op het juiste moment met het juiste aanbod.

 

Customer Journey Map

 

 

Een verdere opvolging door de verkoop-afdeling zou kunnen zijn dat ze na de koop, contact blijven houden met de klanten om te zien wat de ervaringen zijn. Eventuele zaken die hiermee naar boven komen, kunnen dan worden meegenomen in het optimaliseren van de relevante aspecten binnen de bedrijfsketen.

 

 

 

Samenvatting

 

De 10 belangrijkste redenen waarom startende bedrijven falen:

 

1. Starten vanuit verkeerde redenen

2. Gebrek aan leiderschap

3. Er is geen markt of markt is te klein

4. Slecht management

5. Onvoldoende kapitaal

6. De verkeerde lokatie

7. Gebrek aan planning

8. Geen online presence

9. Marketing

10. Verkoop

 

Dit is het einde van de post over fouten die business coaches signaleren bij startende ondernemingen. Ben je het ermee eens of oneens? Zijn er andere punten die niet in deze lijst voorkomen?

 

 

Laat het ons weten.

Wat ook interessant is…

Core Web Vitals 2021 Update

Core Web Vitals 2021 Update

Core Web Vitals 2021 Update Het is alweer een tijdje geleden dat ik een blogpost had geschreven over Core Web Vitals...

0 reacties