Dit artikel beschrijft het SEO driehoek dat weergeeft welke belangen er spelen vanuit een drietal invalshoeken. Namelijk dat van de zoeker c.q. gebruiker van het Internet, Google als zoekmachine en de website eigenaar.

 

 

SEO oftewel Search Engine Optimization

SEO is de Engelse afkorting voor Search Engine Optimization. Het is een verzamelnaam voor een groot aantal activiteiten waardoor websites geoptimaliseerd zijn voor zoekmachines.

 

Wat betreft zoekmachines is Google de bekendste, grootste en daardoor het meest gebruikte zoekmachine ter wereld.

 

Zij ontvangt dagelijks miljoenen zoekopdrachten van gebruikers die op zoek zijn naar informatie.

 

Google doet dat door dagelijks miljoenen websites te raadplegen en te indexeren zodat zij weet welke informatie er beschikbaar is.

 

SEO Sight Google-Search-Bar-NL

 

 

Website eigenaar

Wanneer je website in de lucht is heb je daar als eigenaar belang bij dat die gevonden wordt door Internet gebruikers.

 

Je hebt bijvoorbeeld waardevolle informatie die je wilt delen, producten die je wilt verkopen of ten behoeve van branding.

 

Het draagt bij aan de doelstellingen die je stelt aan je website en bedrijf als die daarmee verbonden is.

 

Eerste zoekpagina klik ratio

 

Onderzoek heeft aangetoond dat websites die op de eerste zoekresultatenpagina vermeld staan ook het eerst en vanzelfsprekend het vaakst geraadpleegd worden.

 

Deze bezoekerspercentage zakt sterk naar beneden wanneer je website pas op de daaropvolgende pagina’s gevonden wordt.

 

Dit geeft al aan dat er veel belang bij is om op de eerste zoekresultatenpagina te eindigen.

 

Deze zoekresultatenpagina’s zijn dynamisch en worden regelmatig bijgewerkt op basis van wat er aan informatie wordt gepubliceerd door website eigenaren en waar zoekers naar op zoek zijn.

 

De websites op de zoekresultatenpagina bestaat uit bedrijven die via een organische manier hoog in de ranking zijn gekomen en bedrijven die door middel van advertenties daar terecht zijn gekomen.

 

Het verschil tussen organische en betaalde manier van ranking wordt in een ander artikel verder uitgelegd.

 

 

Google

Om goed gevonden te worden door gebruikers zetten bedrijven SEO activiteiten in. Dat zorgt ervoor dat de website sneller gevonden wordt door Google en hoger in de ranking komt.

 

Het inzetten van SEO maakt het werk voor Google, als tussenschakel, een stuk makkelijker omdat zij goed begrijpt wat er aan informatie op de website aanwezig is.

 

Het dagelijks raadplegen en indexeren van miljoenen websites kost tijd en energie en het voordeel voor Google is dat wanneer websites geoptimaliseerd zijn dit hun daarin helpt.

 

SEO-Sight-SEO-Vergrootglas

Een andere reden dat Google veel belang heeft en waarde hecht aan geoptimaliseerde websites is dat het daardoor de beste informatie c.q. websites kan aanleveren aan haar gebruikers op basis van de opgegeven zoektermen.

 

Want als Google geen goede websites kan aandragen, dat past bij de zoekopdrachten van gebruikers, dan zullen zij teleurgesteld zijn en daardoor minder gebruik maken van Google en in het ergste geval zelfs een andere zoekmachine gebruiken.

 

Als website eigenaar wil je dat jouw website voldoet aan de specificaties van Google omdat zij bepaalde richtlijnen heeft opgesteld wat maakt dat het indexeren van de website voorspoedig verloopt. Dit wordt gerefereerd als technical SEO.

 

Google heeft in het verleden aangegeven dat websites op meer dan 200 factoren gecheckt wordt en dat zij de basis vormen van de ranking ervan. Dit is natuurlijk teveel werk om dat zelf handmatig te doen en vaak wordt dit dan ook overgelaten door specialisten.

 

SEO Sight doet dit door periodiek SEO audits uit te voeren voor haar opdrachtgevers waarbij al die factoren nagelopen worden en verbeterpunten worden genoemd.

 

 

Gebruiker

SEO Sight PersonasEen ander factor waar je als website eigenaar rekening mee gehouden dient te worden is diegene die je probeer te bereiken.

 

Namelijk, de zoeker die Google gebruikt en op zoek is naar informatie. Je zult dus goed in de gaten moeten krijgen wie jouw bezoeker c.q. klant is, waar ze behoefte aan hebben en hoe ze de informatie tot zich willen krijgen.

 

Door hier inzicht in te krijgen kun je daardoor een strategie vormen dat aangeeft hoe je de beschikbare bedrijfsinformatie het beste kunt publiceren. Deze vorm van SEO wordt ook wel On-page SEO genoemd.

 

Onder on-page SEO valt bijvoorbeeld content marketing waarbij nagegaan wordt welke informatie je hebt als bedrijf of als website eigenaar en die van nut kan zijn voor de (be)zoeker van je website.

 

 

Het Sociale Web

Naast de zoeker, Google en de website eigenaar is er eigenlijk nog een vierde element en dat heeft te maken met de basis van het Internet.

 

Namelijk dat het een web is van verschillende websites en andere informatiebronnen. Het heeft ook een sociaal karakter omdat er informatie uitgewisseld en naar elkaar verwezen wordt.

 

Zo hebben sociale websites zoals Facebook, Twitter, Instagram etc. een platform gecreëerd zodat mensen contact met elkaar kunnen zoeken en informatie uitwisselen.

 

Google gebruikt dit soort sociale platformen om na te gaan wat de populariteit is en hoeveel aandacht wordt besteed aan bepaalde onderwerpen.

SEO Sight Social Media

 

De vorm van SEO dat zich hiermee bezig houdt heet dan ook off-page SEO.

 

Hierbij wordt er, naast de website en de gebruiker, ook aandacht besteed aan de links die je website heeft met andere websites op het Internet.

 

 

 

SEO Sight

SEO Sight erkent het belang van zowel de gebruiker, Google, de website eigenaar en het sociale web.

 

In de strategieën die we bedenken houden wij hier rekening mee zodat een sterk fundament wordt gelegd.

 

Wanneer maar op 1 van de vier vlakken aandacht wordt besteed heeft dat impact op het

geheel. Impact op de doelstelling en het behaalde resultaat.

 

Wilt u meer weten of is uw interesse geprikkeld? Neem dan contact met ons op.

 

8 + 14 =

Share This